Ηλεκτροθεραπεία I-TECH T-ONE Rehab

Η T-ONE Rehab είναι μια σύγχρονη συσκευή ηλεκτροθεραπείας, η οποία περιλαμβάνει πληθώρα προγραμμάτων για τη θεραπεία και αποκατάσταση πολλών παθήσεων όπως πόνος, απονευρωμένοι ή ατροφικοί μύες, οίδημα κλπ.