Πελματογράφημα

Ο άκρος πόδας είναι κατασκευή του ανθρώπινου σώματος πάνω στην οποία κατανέμεται όλο το σωματικό βάρος. Επίσης το σώμα αποτελεί μία ενιαία εμβιομηχανική αλυσίδα. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε μορφή παθολογίας υπάρχει στον άκρο πόδα, έχει σαν συνέπεια την μεταβολή των δυνάμεων που ασκούνται από το σώμα στο δάπεδο αλλά και το αντίστροφο. Έτσι κάθε μη φυσιολογική δύναμη μεταφέρεται σε όλο το σώμα, δημιουργώντας προβλήματα στα γόνατα, τα ισχία, τη σπονδυλική στήλη, ακόμα και στον αυχένα.

Το πελματογράφημα είναι μία εξέταση σύγχρονη, εύκολη, χωρίς ακτινοβολία, που βοηθά στην αξιολόγηση του πέλματος, καθώς και στην ανάλυση της στατικής και δυναμικής ισορροπίας. Ο φυσικοθεραπευτής αναγνωρίζει την παθοεμβιομηχανική του ποδιού και επεμβαίνει είτε μέσω της θεραπείας είτε με την κατασκευή του κατάλληλου ορθωτικού πέλματος, το οποίο εξισορροπεί τις δυνάμεις, βοηθά στην απόσβεση των κραδασμών και ελαττώνει τη μυϊκή κόπωση.

Περιπτώσεις όπου ενδείκνυται το πελματογράφημα είναι: