Πρεσσοθεραπεία με κυκλοφορητή άκρων I-Tech I-Press 4

Πρεσσοθεραπεία είναι η εφαρμογή ήπιων πιέσεων με τη χρήση μηχανήματος, που σκοπό έχει τη βελτίωση της λειτουργίας του κυκλοφορικού συστήματος (λεμφικό και αγγειακό). Οι πιέσεις αυτές γίνονται ομοιόμορφα, μέσω των θαλάμων αέρα που βρίσκονται εντός των εξαρτημάτων που τοποθετούνται, στα άνω και κάτω άκρα. Συγκεκριμένα τα αποτελέσματα της πρεσσοθεραπείας είναι: